شرکت معادن افق خاورمیانه

خدمات معادن افق خاورمیانه

مشارکت و سرمایه گذاری با افراد حقیقی ، حقوقی ، بانکها و … جهت شرکت در طرح های معدنی.
انعقاد قراردادهای پیمانکاری جهت ارائه خدمات فنی، و بهره برداری از معادن و فرآوری آن.
مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید، فروش ، صادرات و واردات و کلیه عملیات مربوط به بازرگانی حوزه فعالیت.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه