شرکت سازه تجارت خاورمیانه

شرکت سازه تجارت خاورمیانه کارهایی از قبیل : انجام برنامه­ ریزی، مشاوره، طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرا و مدیریت، مشارکت، مرمت و بازسازی و بهسازی و نوسازی، تعمیر و نگهداری فنی کلیه پروژه­ های عمرانی و امور ساختمانی انجام می دهد.

پروژه های سازه تجارت خاورمیانه عبارت اند از:

سازه های فلزی و بتنی
ابنیه سبک و سنگین، انبوه‌سازی
انواع پل ، تونل‌ و کانال
تزئینات داخلی و خارجی بنا
نقشه­ برداری، نقشه­ کشی
خاکبرداری و خاکریزی
اسکله و سکو و موج­ شکن انواع بنادر
سدسازی (خاکی و بتنی)
راه، راه­ آهن، مترو، باند و ترمینال و برج مراقبت فرودگاه
شرکت سازه تجارت خاورمیانه با توجه به نگرش مدیریت جوان و به کار گیری جوانان با خرد ایران اسلامی گامی موثر در زمینه مسکن کشور برداشته و اثرات این گام در آینده ای نزدیک نمایان خواهد شد.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه