اهداف و ماموریت

اهداف و ماموریت

از جمله اهداف و ماموریت های شرکت سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه عبارت اند از:

 • تبدیل شدن به برند منطقه ای
 • مدیریت متکی بر اخلاق و ارزشهای معنوی
 • کنترل استراتژیک شرکت های زیرمجموعه
 • سرمایه گذاری در زمینه صنعتی
 • ایجاد فضای مناسب کسب و کار
 • مشارکت در طرح های صنعتی، معدنی، پتروشیمی و کشاورزی
 • مشاوره طرح های اقتصادی بزرگ خارجی و داخلی
 • ایجاد شهرک های تخصصی صنعتی
 • استفاده از فناوری های نوین و صنایع High Tech
 • انتقال دانش و تکنولوژی به شرکت های ایرانی در حوزه فعالیت شرکت
 • حمایت از طرح های نوین اقتصادی
 • فعالیت های عمرانی و ساختمانی در قالب پروژه های ملی و…
 • ایجاد زیر ساخت جهت تجهیزات نیروگاهی
 • خدمات مشاوره ای در زمینه فاینانس
 • خدمات بیمه ای
 • حمل و نقل و ترانزیت کالا و محموله های تجاری
 • ایجاد زیر ساخت های مخابراتی
شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه