Monthly Archives - تیر ۱۳۹۳

شاخص بازهم افتاد

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۹۴ واحدی به ۷۲ هزار و ۲۵۰ واحد رسید.

Read more...

قیمت نهایی آسفالت کاهش می یابد

امکان جایگزینی ۳۰ درصدی گوگرد بجای قیر در تولید آسفالت فراهم و این طرح مورد استقبال وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که با اجرایی شدن آن قیمت نهایی آسفالت کاهش می یابد.

Read more...
شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه