Monthly Archives - اردیبهشت ۱۳۹۳

افتتاح فاز اول پروژه قیر گوگردی

طی مصاحبه ای که با جناب آقای “مهندس کاظم زاده” مدیر پروژه قیر گوگردی انجام شد، ایشان اعلام داشتند که افتتاح فاز اول این پروژه از اواخر خردادماه سال جاری کلید خواهد خورد.

Read more...
شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه