عکسی که بسیار خبرساز سد ؛ تلاش برای بنزین زدن به تسلا مدل S !

عکسی که بسیار خبرساز سد ؛ تلاش برای بنزین زدن به تسلا مدل S !

شاید با خود فکر کنید همه می‌دانند که خودروهای الکتریکی پر از الکتریسیته بوده و نیازی به بنزین ندارند. خب ما اثبات کرده‌ایم که حداقل یک نفر این موضوع را نمی‌داند!

یک خانم با خودروی تسلا مدل S خود به پمپ‌بنزین رفته و شاید فراموش کرده که پشت فرمان این خودرو بوده و یا شاید هم نمی‌دانسته که خودرویش از الکتریسیته استفاده می‌کند. به همین خاطر او تلاش داشته به خودروی الکتریکی‌اش بنزین بزند که بدون هرگونه تعجبی یک موقعیت کاملاً مضحک به وجود آمده است.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه