گزارش میدانی از واحد‌های صنفی سطح شهر نشان می‌دهد قیمت مرغ افزایش یافته و قیمت جدیدی را برای خود به ثبت رسانده است.
بر این اساس قیمت هر کیلوگرم مرغ با افزایش ۶۰۰ تومانی نسبت به ابتدای هفته گذشته به رقم ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید و رکورد قیمتی جدیدی را برای خود ثبت کرد.این در حالی است که طبق آخرین مصوبه مردادماه ستاد تنظیم بازار قیمت قانونی هر کیلوگرم مرغ ۸ هزار و ۱۷۵ تومان تعیین شده و فروش با قیمت بالاتر تخلف محسوب می‌شود.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه