​چند درصد گاز کشور را پارس‎ جنوبی تامین می‌کند؟

​چند درصد گاز کشور را پارس‎ جنوبی تامین می‌کند؟

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از فرآورش بیش از ۱۰۹ میلیارد و ۴۹۶ میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاه‎های شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در ۹ ماه امسال خبر داد .

 

                         متن خبر                       پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه