​پیش‌ بینی رشد بازار مسکن محقق می‌شود؟

​پیش‌ بینی رشد بازار مسکن محقق می‌شود؟

روندی رکودی بازار مسکن از چند ساله گذشته آغاز و به گفته کارشناسان این تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور بهبود نیابد رشد این بازار دور از انتظار است.

 

                متن خبر                       سازه تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه