​مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی صادر شد

​مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی صادر شد

کلیات مصوب برنامه ششم توسعه ضمن صدور مجوز برای افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شرایط کسب درآمد و خرج آن را نیز تعیین کرد. در عین حال که دولت به اعلام جزئیات دریافت و پرداخت های این قانون در بودجه سالانه موظف شده است.

 

متن خبر                           پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه