​قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش می‌یابد ؟

​قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش می‌یابد ؟

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران می‌گوید با توجه به اینکه هر ماه امتیاز تسهیلات مسکن جدید اعلام می‌شود، این موضوع روی عرضه و در نتیجه قیمت تسه تاثیر دارد، اما در کل شرایط قیمت گذاری تابع مشخصی از وضعیت بیرونی بازار مسکن است.

 

                       متن خبر                    سازه تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه