​سود گازوئیل آسیا ممکن است برای اولین بار پس از ۲۰۱۳ افزایش یابد

​سود گازوئیل آسیا ممکن است برای اولین بار پس از ۲۰۱۳ افزایش یابد

در سال ۲۰۱۷، با افزایش تقاضای سوخت در بخش های گسترش زیرساخت، ساخت و ساز، استخراج معدن، و اکتشافات نفت و گاز، ممکن است برای اولین بار در چهار سال گذشته، حاشیه سود پالایشگاه های آسیایی از تولید گازوئیل افزایش یابد.

به گزارش عصر تعادل، در سال گذشته گرمای هوا بیشتر از حد میانگین بود ولی امسال با بازگشت به شرایط عادی زمستان، و همچنین افزایش قیمت نفت و تثبیت قیمت ها در برخی از کشور های تولید کننده نفت، تحلیل گران و تجار گفته اند که حاشیۀ سود پالایشگاه های آسیایی از تولید گازوئیل افزایش خواهد یافت.

                       متن خبر                      پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه