​برنامه ورود خودروهای برقی به کشور

​برنامه ورود خودروهای برقی به کشور

وزیر نیرو با اشاره به برنامه جایگزینی برق به‌جای بنزین و گاز در سبد سوخت، برنامه ورود خودروهای برقی و شارژ برق این نسل جدید خودروها در ساختمان‌ها را تشریح کرد.

 

                     متن خبر                     آسیا خودرو

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه