​ادامه روند ریزشی شاخص بورس با افت ۲۲۳ واحدی

​ادامه روند ریزشی شاخص بورس با افت ۲۲۳ واحدی

شاخص بورس در جریان دادوستدهای بازار سرمایه امروز هم منفی بود و ۲۲۳ واحد دیگر افت کرد.

به گزارش عصر تعادل، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۸۵۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۶ میلیارد تومان در ۴۶ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس نیز برای چندمین روز متوالی با افت مواجه شد و با ریزش ۲۲۳ واحدی در ارتفاع ۷۸ هزار و ۶۰۹ واحد قرار گرفت .

                       متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه