۸ میلیون ثروتمندی که یارانه می‌گیرند

۸ میلیون ثروتمندی که یارانه می‌گیرند

به گزارش عصر تعادل، درحالی که گزارش ها از حذف ۷ میلیون یارانه بگیر در دهک های بالای درآمدی خبر می دهد،با این حال هنوز یک دهم جمعیت کشور که در دهک های بالای درآمدی قرار دارند، یارانه دریافت می کنند.

 

                                متن خبر                            پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه