گوگل ویژگی‌ اصلی اندروید وان را از وبسایت خود حذف کرد

گوگل ویژگی‌ اصلی اندروید وان را از وبسایت خود حذف کرد

گوگل ویژگی اصلی اندروید وان را از صفحه‌ی مربوط‌به این سیستم‌عامل در وبسایت خود حذف و هرگونه تغییری را انکار کرد.

در صفحه‌ی اختصاصی اندروید وان در وبسایت گوگل، توضیحاتی درباره‌ی ارائه‌ی به‌روزرسانی دوساله‌ی اندروید وان منتشر شده بود؛ ظاهرا گوگل بخشی از متن مربوط‌به صفحه‌ی اندروید وان را که در ارتباط با عرضه‌ی به‌روزرسانی دوساله بوده، حذف کرده است.

ادعای ارائه‌ی دو سال به‌روزرسانی اندروید وان از سوی گوگل، برای کاربران بسیار قابل‌توجه است و کاربران بسیاری در سراسر جهان به این موضوع توجه نشان می‌دهند. با حذف به‌روزرسانی اساسی برای دو سال، بی‌شک برای کاربران بسیاری درباره‌ی این ادعا سؤال پیش خواهد آمد.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه