گوشت های احتکاری در تهران با ارز دولتی وارد شده است

گوشت های احتکاری در تهران با ارز دولتی وارد شده است

به گزارش روز دوشنبه از مرکز اطلاع رسانی پلیس، سردار علی ذوالقدری افزود: گوشت های این انبار با ارز دولتی خریداری شده اند روز یکشنبه در محدوده ستارخان کشف شده است.
این مقام انتظامی اظهارداشت: با کار اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی ، پلیس با ورود به این سردخانه، بیش از هفت تن گوشت احتکار شده کشف کرد.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه