گشایش ال سی از سوی بانکهای ایرانی دلار

گشایش ال سی از سوی بانکهای ایرانی دلار

کارنامه بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی به تفکیک هر بانک منتشر شد که نشان می‌دهد بازی برد-برد میان بازرگانان و بانکداران شکل گرفته است.

وزارت اقتصاد با انتشار کارنامه بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی اعلام کرده است که با وجود آنکه نیمی از عمر دولت یازدهم در دوران تحریم گذشت، اما بانک‌ها نیم نگاهی به درآمدهای ارزی و بین المللی داشته و با هدف حمایت از تجارت کشور در مسیر کارمزد محوری بین المللی که نماد آن صدور ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی است، قدم برداشته‌اند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر بانک‌ها برنامه خود را بر پایه صدور ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی معطوف کردند که با رفع تحریم و در شرایط پسابرجام این مهم سرعت بیشتری به خود گرفت و حتی حوزه کشاورزی در روزهای اول توانست از ضمانت نامه‌های بانکی برای واردات محصولات و سموم کشاورزی استفاده کند.

 

                                                   متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه