کیهان : مدیرکل دوتابعیتی ارشاد از کشورگریخت!

کیهان : مدیرکل دوتابعیتی ارشاد از کشورگریخت!

روزنامه ی کیهان اردیبهشت امسال در قالب خبری از دو تابعیتی بودن «ب.م» خبر داده بود که با تکذیبیه ارشاد روبرو شد. اما اخیرا این مدیر سابق که تیر ماه استعفا داده بود به رغم ادعای عدم دوتابعیتی بودن، حالا در کشور کانادا اقامت کرده است.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه