کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی خودروهای وارداتی

کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی خودروهای وارداتی

سعید موتمنی با اشاره به کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی خودروهای وارداتی افزود: عرضه خودروهای وارداتی به بازار درحالی که ورودی خودرو از گمرکات کشور انجام نمی شود نشان دهنده انبار شدن این کالاست که حالا با وجود عرضه آن خریداری وجود ندارد.
وی با اشاره به آرامش موجود در بازار خودرو گفت: هم اکنون اختلاف قیمت خودروهای داخلی زیر ۳۰ میلیون تومان در بازار و کارخانه از ۱ تا ۳ میلیون تومان، خودروهای­ ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی بین ۳ تا ۶ میلیون تومان، خودروی بالای ۴۵ میلیون تومان از ۵ تا ۱۸ میلیون تومان است که این تفاوت قیمت در خودروهای مونتاژی مدل ۲۰۰۸ تا ۶۰ میلیون تومان است.
خبر تکمیلی:لینک
شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه