کاهش قیمت مرغ و گوشت قرمز دربازار فارس

کاهش قیمت مرغ و گوشت قرمز دربازار فارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس به گفته مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی فارس در دوهفته اخیر بیش از ۶۵۰تن مرغ منجمد تنظیم بازار در فروشگاه های بزرگ و تعاونی های مصرف توزیع شده که این توزیع در چندروز اخیر باعث کاهش قیمت مرغ گرم ازحدود ۱۳هزار تومان به حدود۱۲هزار تومان شده است .
رحیمی افزود : درراستای تلاش برای کاهش قیمت گوشت قرمز هم در چندماه اخیر بیش از ۱۸۰۰تن گوشت قرمز منجمد به قیمت هر کیلو ۲۹هزار تومان در بازار توزیع شده که توزیع این مقدار گوشت قرمز هم باعث کاهش قیمت این محصول در استان شده است .

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه