کارنامه سه ساله کشاورزی در یک نگاه

کارنامه سه ساله کشاورزی در یک نگاه

آمارها نشان می‌دهند که علاوه بر افزایش تولید در محصول استراتژیک گندم، دیگر قسمت‌های کشاورزی نیز تحولات قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

 

متن خبر                           کشت اسوه

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه