چالش افزایش تولید خودرو در ایران

چالش افزایش تولید خودرو در ایران

رشد تولید و فروش خودرو اگر چه از تحقق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه خبر می‌دهد با این حال اما اخبار خوبی از صادرات خودرو به گوش نمی‌رسد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که محصولات تولید شده خودروسازان تنها می‌توانند در راه‌ها و جاده‌های کشور تردد کنند و راهی برای صادرات این خودروها فراهم نیست.

 

                                    متن خبر                                                آسیا خودرو

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه