چالش‌های صنعت خودرو در ۲۰۱۷

چالش‌های صنعت خودرو در ۲۰۱۷

صنعت خودرو جهان درشرایطی سال ۲۰۱۷ را آغاز می‌کند که نسبت به سال‌های اخیر با چالش‌های بالقوه بیشتری رو‌به‌رو خواهد بود.

آیا افزایش اخیر قیمت نفت ادامه خواهد یافت؟ آیا گسترش سیاست‌های پوپولیستی همچنان شوک‌های ژئوپولیتیک ایجاد خواهد کرد؟ آیا رشد تولید ناخالص داخلی چین ادامه خواهد یافت، یا سطح فزاینده بدهی‌ها بر تقاضا تاثیر منفی خواهد گذاشت؟ آیا ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برای اقتصاد جهانی مساله خوبی است یا به ضرر اقتصاد جهانی است؟ آیا سیاست‌های حمایت‌گرایانه افزایش خواهد یافت؟

 

                           متن خبر                        آسیا موتور

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه