پیگیری طرح واردات خودرو

پیگیری طرح واردات خودرو

گروه سرمایه گذای تجارت خاورمیانه در راستای طرح واردات خودرو در حال بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و وضعیت تحریم‌های موجود می‌باشد تا بتواند در وضعیت ثبات اقدام به واردات و قیمت گذاری خودروها نماید.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه