پیش‌بینی انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای صنعت و معدن

پیش‌بینی انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای صنعت و معدن

در نخستین موارد مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی، موضوع بند( الف) تبصره ۴ لایحه بودجه سازمان های توسعه ای مورد توجه است. در این بند به بانک های عامل اجازه داده شده است در مورد اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع در اختیار برای طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و بر اساس مزیت های منطقه ای اقدام کنند.

در این بند از لایحه بودجه اشاره شده است که عملکرد سازمان های توسعه ای همچون ایمیدرو از محل این تبصره در سال ۹۷ قابل توجه نبوده و این تبصره مشکل منابع مالی آن ها را حل نکرده است.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه