پیام تبریک سال نو

پیام تبریک سال نو

يا مقلب القلوب و الابصار
يا مدبر اليل و النهار
يا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الي احسن الحال

 

دستان پر مهر بهار، طبيعت خفته را ازخواب بيدار مي‌سازد، و زمين و درخت رازهاي رنگارنگ و عطر آگين خويش را نثار ما مي‌كند.
در سال تازه ، آگاهي، سلامتي، آرامش و شادي واقعي براي همگان آرزومنديم.

 

روابط‌عمومی‌گروه‌سرمایه‌گذاری‌تجارت‌خاورمیانه
شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه