پایگاه خبری تحلیلی عصر تعادل آغاز به کار کرد.

پایگاه خبری تحلیلی عصر تعادل آغاز به کار کرد.

طی این گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر تعادل با رویکرد جریان سازی و اطلاع رسانی مبتنی بر شفافیت در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی آغاز بکار نمود. این سایت به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه سرمایه گذاری تجارت خاور میانه و با مدیر مسئولی آقای سعید عصمتی فعالیت می نماید. این سایت با هدف نقش آفرینی موثر در عرصه اطلاع رسانی کشور تاسیس و فعالیت می نماید. همچنین می توان از اقدامات این سایت به برپائی غرفه در روز قدس و همراهی با راهپیمایان روز قدس در راستای دفاع از آرمانهای مردم مظلوم فلسطین اشاره نمود.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه