وضعیت مهمترین بنای خشتی جهان در کرمان/ راین؛ خواهر کوچک ارگ بم

وضعیت مهمترین بنای خشتی جهان در کرمان/ راین؛ خواهر کوچک ارگ بم

به گزارش عصر تعادل، ارگ بم هنوز شکوه و جلال خود را دارد؛ هنوز هم مردم کرمان ارگ بم را بزرگترین بنای خشتی جهان می‌دانند. برای آنها ارگ «راین» هم مانند خواهر کوچکتر، در شهری از شهرهای کرمان یادگاری شبیه به ارگ بم قبل از فاجعه زلزله محسوب می‌شود.

 

 

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه