وزارت صنعت به دنبال نابودي معادن

وزارت صنعت به دنبال نابودي معادن

عضو هيات مديره خانه معدن ايران گفت: در حال‌حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال نابودي معادن است زيرا در شرايط کنوني که صنايع پايين دستي بخش معدن به دليل مشکلات اقتصادي و کمبود منابع صرفه اقتصادي ندارند و پول مواد اوليه را بعد از يک سال پرداخت مي‌کند، نمي‌تواند معدنکاران را ناگزير به توقف صادرات محصولات خود کند.

 

                     متن خبر                معادن افق

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه