ورود نفتکش‌های ایرانی به پایانه‌های نفت اروپا

ورود نفتکش‌های ایرانی به پایانه‌های نفت اروپا

یک مقام مسئول از آغاز پهلوگیری نفتکش‌های ایرانی در پایانه‌های نفتی اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: اولین نفتکش اروپایی، در یکی از پایانه‌های نفتی اسپانیا پهلوگیری کرد.

به گزارش عصر تعادل،یک مقام مسئول از آغاز پهلوگیری نفتکش‌های ایرانی در پایانه‌های نفتی اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: اولین نفتکش اروپایی، در یکی از پایانه‌های نفتی اسپانیا پهلوگیری کرد.

سیروس کیان ‌ارثی با بیان اینکه تردد کشتی‌های این ناوگان به بنادر اروپایی که در دوران تحریم متوقف شده بود، از سرگرفته شده، گفت: امروز و پس از حل شدن مشکلات بیمه، کلاس، پرچم و گواهینامه‌های بین‌المللی کشتی‌های نفتکش ایرانی، شاهد دستاورد دیگری در حوزه حمل و نقل دریایی کشور هستیم.

                                    متن خبر                       پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه