ورشکستگی اقتصاد ایران واقعیت دارد؟

ورشکستگی اقتصاد ایران واقعیت دارد؟

خبرهای کذب، وارونه و با اهداف سیاسی در سه و نیم سال اخیر تازگی ندارد. اما گاهی جریان مخالف دولت که ازهر ابزاری برای خدشه وارد کردن به چهره دولت بهره می‌برد، اخباری را منتشر می‌کند که هیچ ریشه و منبعی ندارد و تنها از رویاهای آنها نشأت می‌گیرد و بدون درنظرگرفتن منافع و مصالح کشور و حاکمیت درپی رسیدن به اهداف خود است.

 

متن خبر                پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian