واردات خودرو های خارجی ممنون !!!

واردات خودرو های خارجی ممنون !!!

تا اطلاع ثانوی واردات خودروهای خارجی ممنوع !!!

وزارت صنعت ، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات تمام خودرو های سواری وارداتی را متوقف کرد .

Sabt

 

                                               آسیا موتور

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه