هنوز محاسبه قیمت خودرو هایی که موعد تحویلشان گذشته است به پایان نرسیده است ؟!

هنوز محاسبه قیمت خودرو هایی که موعد تحویلشان گذشته است به پایان نرسیده است ؟!

خودروسازان در حالی با استناد به تحریم و نبود قطعه از پایبندی به تعهدات خود شانه خالی می‌کنند که بهتر بود هنگام پیش‌فروش، برای تمام این شرایط برنامه‌ریزی و با توجه به ظرفیت خود ثبت‌نام می‌کردند. طرح‌های مختلف خودرو سازان برای پیش‌فروش محصولاتشان این روزها به معضلی تازه بدل شده، چه آنکه هرچند وقت یکبار تعداد زیادی از مشتریان نسبت به عدم پایبندی خودروسازان به تعهدات شان گلایه‌مند و خواستار ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع می‌شوند.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه