همکاری شرکت اکتشاف با کشورهای خارجی برای اکتشاف نفت و گاز در این کشورها

همکاری شرکت اکتشاف با کشورهای خارجی برای اکتشاف نفت و گاز در این کشورها

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت از همکاری این شرکت با کشورهای خارجی برای اکتشاف نفت و گاز خبر داد و گفت: موضوع جزو برنامه‌های آینده خواهد بود و معتقد هستم همه شرکت‌های ایرانی باید ۲۰ درصد کار خود را در خارج از کشور انجام دهند.

به گزارش عصر تعادل،  در مورد همکاری شرکت اکتشاف با کشورهای خارجی توضیح داد: در زمینه اکتشاف با کشورهای همسایه همکاری داشتیم اما به این صورت نبوده که این کشورها، از ما تقاضای اکتشاف در سرزمین آنها داشته باشند چون این مسئله در سیاست مدیریت اکتشاف نبوده است اما این موضوع جزو برنامه‌های آینده خواهد بود و من معتقد هستم همه شرکت‌های ایرانی باید ۲۰ درصد کار خود را در خارج از کشور انجام دهند زیرا این موضوع باعث می‌شود که در تراز جهانی ارزیابی شوند.

 

 

                              متن خبر                          پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian