همکاری با مجید مظفری بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون

همکاری با مجید مظفری بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون

موسسه فرهنگی و هنری عصر تعادل پویا در جهت نیل به اهداف هدف گذاری شده  و  رسیدن  به

چشم انداز ترسیم شده با مجید مظفری بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون همکاری خود را آغاز نمود .

استفاده از تجربیات و علم بزرگان سینما و تلویزیون یکی از اهداف موسسه عصر تعادل پویا می باشد .

 

dgdfg

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه