نخستین کارگاه آموزشی مشترک بورس ایران و کره جنوبی

نخستین کارگاه آموزشی مشترک بورس ایران و کره جنوبی

در راستای اجرایی کردن تفاهم‌نامه دوجانبه سازمان بورس و اوراق بهادار با بورس کره جنوبی، اولین کارگاه آموزشی دوجانبه جهت انتقال دانش و تجربیات برگزار می‌ شود.

در راستای اجرایی کردن تفاهم‌نامه دوجانبه سازمان بورس و اوراق بهادار با بورس کره جنوبی، اولین کارگاه آموزشی دوجانبه جهت انتقال دانش و تجربیات برگزار می‌ شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این کارگاه آموزشی یک روزه با حضور مدیران ارشد بورس کره جنوبی و کارشناسان بازار سرمایه ایران تشکیل خواهد شد.

در این نشست موضوعاتی از جمله انتقال تجربیات بورس کره جنوبی در راه‌اندازی قراردادهای مشتقه و پوشش ریسک آن، آشنایی با زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات بازار سرمایه ایران (IT) شامل فرآیند تسویه و پایاپای، نظارت بر بازار سرمایه و ارائه ساختار قانونی و جایگاه و اهمیت بازار سرمایه ایران در اقتصاد ملی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه