مطالعات در زمینه تولیدات بنزین و گازوئیل در منطقه سلفچگان

مطالعات در زمینه تولیدات بنزین و گازوئیل در منطقه سلفچگان

شرکت پتروتجارت خاورمیانه از شرکت‌های گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه، با انجام مطالعات تکمیلی در زمینه ایجاد ریفاینری پالایشگاه پایه هیدروکربنات برای تولیداتی مثل بنزین و گازوئیل در نظر دارد بزودی در منطقه سلفچگان واحدی را در این زمینه فعال نماید.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه