مصرف آب در بخش کشاورزی نیاز به مدیریت دارد

مصرف آب در بخش کشاورزی نیاز به مدیریت دارد

محمد کرم محمدی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان شاهرود که با حضور وزیر نیرو در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: در سرزمینی زندگی می کنیم که مهمترین نیازش آب آشامیدنی است ما به هیچ منبع آب جاری متصل نیستیم و آب مورد نیاز خود را از چاه ها برداشت می کنیم.
وی اضافه کرد: سفره های آب زیرزمینی هرروز کاهش می یابد و علاوه بر برداشت بی رویه،خشکسالی هم سال هاست بر این منطقه تحمیل شده است.
محمدی با اشاره به کمبود آب آشامیدنی در شهرها و روستاهای این منطقه، تصریح کرد: بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی و کشت هایی است که حداکثر آب بری و حداقل محصول را دارد.

معاون استاندار سمنان ابراز امیدواری کرد هرساله شاهد کاهش آب مصرفی در زمینه کشاورزی باشیم. وی گفت: به نظر نمی آید آب استحصال شده با این قیمت گران حتی در سازه های آهکی و بعد استفاده آن در بخش کشاورزی مقرون به صرفه باشد.
فرماندار شاهرود ابراز داشت: اشتهای متولیان کشاورزی برای استحصال آب هر روز بیشتر می شود به طوری که جوابگوی هزینه های جاری کشور نیست.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه