مرغ به هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان نزدیک شد

مرغ به هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان نزدیک شد

قیمت مرغ در بازار دو نرخی شده و به قیمتهای هر کیلوگرم ۱۱۵۰۰ تومان (مصوب) و ۱۴۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ تومان در بازار آزاد به فروش میرسد، این درحالی است که قیمت این محصول در سال قبل کمتر از ۱۰ هزار تومان بود.

قیمت مرغ در ماههای اخیر نوسانات زیادی با تمایل به افزایش قیمت  داشته است به همین منظور دولت برای کنترل قیمت ها، جلوی صادرات مرغ را گرفت و اجازه واردات مرغ  به کشور را صادر کرد. این اقدام تنظیم بازاری دولت برای تنظیم بازار با تأخیر انجام شد و اثرگذاری لازم را نداشت.

نوسانات این روزهای بازار کشور، دامن مرغ را نیز گرفته است به طوری که براساس گزارش میدانی خبرنگار ، قیمت هرکیلوگرم مرغ در خیابان خرمشهر تهران ۱۶۸۰۰ تومان، یوسف آباد ۱۶۷۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم ران مرغ در محدوده خیابان وزرا ۱۶۸۰۰ است.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه