مراسم رونمایی از فیلم ” آخرین بار کی سحر را دیدی ؟ ” در سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر . کاخ جشنواره . تهران

مراسم رونمایی از فیلم ” آخرین بار کی سحر را دیدی ؟ ” در سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر . کاخ جشنواره . تهران

sahar033 sahar034

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه