مذاکرات آسیا موتور با شرکت DSME کره جنوبی

مذاکرات آسیا موتور با شرکت DSME کره جنوبی

بازدید نمایندگان شرکت DSME از محل شرکت آسیا موتور و انجام مذاکرات فی مابین اعضای هیأت مدیره شرکت آسیا موتور و آقایان Tea Yeol Lee  و Jang – Jin kim  در مورد انجام تعمیرات و اورهال کشتی و برخی دیگر از خدمات مربوط به امور صنعت حمل و نقل دریایی کشور .

 

fa03dd22117482cc50065b10cc8fdd8a_1464645915.8695 image_readtop_2016_348653_14633029762472229

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه