مداخله اوپک، نفت را نجات نخواهد داد

مداخله اوپک، نفت را نجات نخواهد داد

  از زمانی که اوپک موفق به حصول توافق برای کاهش عرضه نفت خام در بازار شد، نوعی احساس هیجان بر بازار نفت حاکم شده است.

                   متن خبر                            پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه