ماهواره پیام در مدار قرار نگرفت

ماهواره پیام در مدار قرار نگرفت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پرتاب شدن ماهواره‌ی پیام و قرار نگرفتن آن در مدار به دلیل نرسیدن به سرعت کافی خبر داد.

محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از موفقیت‌آمیز نبودن پرتاب ماهواره‌ی «پیام امیرکبیر» خبر داد. به‌گفته‌ی وی، سرعت جدا شدن ماهواره‌ی پیام امیرکبیر از ماهواره‌بر مناسب نبود و به دلیل نرسیدن به سرعت مطلوب، در لحظه‌ی آخر ماهواره در مدار قرار نگرفت.

ماهواره‌ی پیام امیرکبیر از سری میکرو ماهواره‌های توسعه‌ی فناوری فضایی سازمان فضایی ایران بود که با مشارکت چهار دانشکده‌ی مهندسی هوافضا، برق، کامپیوتر و مکانیک و ۱۶ نفر از استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور انجام مأموریت تصویربرداری طراحی و ساخته شده بود.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه