لهستان یک میلیون بشکه نفت از ایران خرید

لهستان یک میلیون بشکه نفت از ایران خرید

رویترز اعلام کرد: شرکت لهستانی یک میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرده است.

 

 

                   متن خبر               پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه