قیمت مرغ به ۱۴ هزار و ۳۰۰ رسید

قیمت مرغ به ۱۴ هزار و ۳۰۰ رسید

در حالیکه براساس اعلام اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی قیمت گوشت مرغ به کیلویی ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است و رییس این اتحادیه سودجویی مرغداران را عامل این گرانی می‌داند، رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی این مسئله را تکذیب و می‌گوید که فروشندگان گوشت مرغ در میدان بهمن بر سر گرانی این محصول پروتئینی با هم رقابت می‌کنند و مردم از آنها نخرند تا ارزان شود.

در حالیکه براساس اعلام اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی قیمت گوشت مرغ به کیلویی ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است و رییس این اتحادیه سودجویی مرغداران را عامل این گرانی می‌داند، رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی این مسئله را تکذیب و می‌گوید که فروشندگان گوشت مرغ در میدان بهمن بر سر گرانی این محصول پروتئینی با هم رقابت می‌کنند و مردم از آنها نخرند تا ارزان شود.

گوشت مرغ در هفته‌های گذشته با افزایش قیمت و نوسانات عجیب و غریبی مواجه شد و براساس اعلام اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی به کیلویی ۱۴ هزار ۳۰۰ تومان در بازار امروز رسید، البته مهدی یوسف خانی – رییس این اتحادیه – در اظهاراتی عامل این گرانی را سودجویی تولیدکنندگان گوشت مرغ دانسته و با بیان اینکه امروز مرغ زنده ۹۵۰۰ تا ۹۸۰۰ تومان عرضه شده است، گفت که علت افزایش بی‌سابقه قیمت مرغ، کاهش تولید و سودجویی تولیدکنندگان مرغ زنده از شرایط فعلی است و هیچ نظارتی بر روند عرضه مرغ زنده وجود ندارد.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه