آخرین وضعیت توقف ۴ نماد معاملاتی اعلام شد

آخرین وضعیت توقف ۴ نماد معاملاتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، نماد معاملاتی بانک ایران زمین از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه امسال متوقف مانده که ناظر بازار فرابورس دلیل این توقف را تغییر با اهمیت اطلاعات واقعی سود هر سهم سال مالی ۹۳ نسبت به پیش بینی و تعدیل با اهمیت پیش بینی سال مالی ۹۴ نسبت به عملکرد واقعی ۹۳ اعلام کرده است.
فرابورس اعلام کرده که برای بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت مواردی از جمله دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال مالی ۹۳ نسبت به پیش بینی ، اولین پیش بینی سال مالی ۹۴ حسابرسی شده ،اطلاعات و صورتهای مالی سال مالی ۹۳ حسابرسی شده ، اطلاعات و صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۳/۹۴ و همچنین اطلاعات و صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۹۴ را از این ناشر درخواست کرده و اما تا به امروز چیزی از این مستندات ارایه نشده است.
در نماد معاملاتی شرکت قاسم ایران نیز که این روزها با تحولات مدیریتی در مجموعه سهامداران عمده خود روبرو است در حالی با توقف نماد معاملاتی از تاریخ سوم آذر ماه روبرو است که دلیل آن تغییر با اهمیت در اطلاعات پیش بینی سال مالی ۹۴ عنوان شده است. ناظر بازار فرابورس ارایه پیش بینی سال مالی ۹۴ بر اساس عملکرد واقعی را شرط بازگشایی این نماد معاملاتی دانسته است.
نماد معاملاتی بیمه دی نیز به دلیل تعدیل با اهمیت اطلاعات پیش بینی سال مالی ۹۴ از تاریخ ۱۳ آبانماه جاری در حالی با توقف نماد معاملاتی مواجه است که باید برای بازگشایی آن پیش بینی تعدیل شده سال مالی ۹۴ بر اساس عملکرد واقعی از سوی ناشر به فرابورس ارایه شود.
و در نهایت نماد معاملاتی فولاد هرمزگان جنوب که از سوم آبان ماه امسال به دلیل تعدیل با اهمیت اطلاعات پیش بینی سال مالی ۹۴ متوقف شده باید توضیحات مربوط به تحقق پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۴ را برای بازگشایی نماد به متولی بازار فرابورس ارایه دهد.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه