فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت مطابق استاندارد است

فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت مطابق استاندارد است

از نظر سازمان ملی استاندارد ایران استفاده از ذرت دامی در تهیه فرآورده­های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات،  دانه های حجیم شده غلات،  بلغور ذرت، آرد کامل ذرت و امثال آن ممنوع  است.

به گزارش انتخاب؛غلامرضا امینی، مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال، با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال استفاده از دانه ذرت مورد مصرف دام در فرآورده ­های غذایی، گفت: استفاده از ذرت دامی در تهیه فرآورده های حجیم شده ممنوع است.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه