عوارض صادراتی ۲۴ قلم کالای کشاورزی و معدنی مشخص شد

عوارض صادراتی ۲۴ قلم کالای کشاورزی و معدنی مشخص شد

لیست این کالاها عبارتند از حبوبات به استثنای نخود، دانه سورگوم، کاه و پوست غلات، یونجه، ‌محصولات علوفه‌ای، ‌سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات، گندم سیاه، ارزن و سایر غلات، پوست خام گاوی، وت بلوی گاوی، پوست خام گوسفندی، سالامبور گوسفندی، پوست بزی، سالامبور بزی، وت بلوی بزی، کرک خام و…

 

                 متن خبر                کشت اسوه

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه