علت افزایش قیمت در بازار آهن / ۱۳ بهمن

علت افزایش قیمت در بازار آهن / ۱۳ بهمن

قیمت آهن متأثر از عوامل متعددی مشخص می شود که شماری  از این عوامل جهانی و شماری نیز مربوط به عوامل داخلی هستند. عوامل خارجی تأثیرگذار بر قیمت آهن شامل قیمت جهانی سنگ آهن به عنوان مواد اولیه، قیمت نفت، حجم عرضه و مصرف بازار چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد و مصرف کننده سنگ آهن و موارد دیگری از جمله سرانه مصرف جهانی و داخلی فولاد و آهن، قیمت قراضه در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده می باشد.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه